विश्वस्त मंडळा विषयी

'श्री स्वामी समर्थ सेवा परिवार', भुईगाव, नोंदणी क्रमांक : एफ / १५ / १५७१६ / ठाणे.

सदर विश्वस्त मंडळाची स्थापना हि श्री स्वामी महाराजांना अभिप्रेत असलेले अध्यात्मिक विचार आणि त्यांची शिकवण ह्याला अनुसरून झालेली असून ते विचार आणि शिकवण ह्याचा प्रसार करण्यासाठी विश्वस्त मंडळ कटिबद्ध आहे. ह्या विश्वस्त मंडळाचे सर्व सभासद स्वामिसेवेस समर्पित आहेत.


संदीप यशवंत म्हात्रे संस्थापक अध्यक्ष

जलद मेनू


ताजी बातमी


Visitors Count
Reach Us
श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ