३) आरोग्य शिबीर

आजपर्यंत मठाच्या माध्यमातून अनेक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. त्याअंतर्गत खालील उपक्रम राबविण्यात येतात.

अ) रक्त दान.
ब ) विविध आरोग्य तपामठातील उत्सव्या
क) डोळ्यांची तपामठातील उत्सवी
ड) मोफत चष्मे वाटप


संदीप यशवंत म्हात्रे संस्थापक अध्यक्ष

जलद मेनू


ताजी बातमी


Visitors Count
Reach Us
श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ